Kirkelige handlinger

Hvad gør man i tilfælde af...

Fødsel: Fødslen meddeles automatisk til sognepræsten. På https://www.borger.dk/ kan man finde blanketten til Ansvars- og omsorgserklæring for par, der er ugifte. Husk at faderen også skal underskrive!

Dåb/Navngivelse: Forældrene kontakter præsten gerne i god tid inden dåben - for at aftale dåbsdag, praktiske forhold etc. Der skal være mellem to og fem faddere. Såfremt man ikke ønsker dåb, skal barnet navngives. Det foregår på https://www.borger.dk/, navngivelse skal finde sted senest et halvt år efter fødslen.

Bryllup: Vielsesdato samt dato for samtale aftales med præsten i god tid inden vielsen. Til samtalen medbringes prøvelsesattest (NB!), som fra vielseskontoret på Aalborg kommune. Man bør henvende sig til graveren i god tid angående pyntning af kirken etc. Der er 12 bænkerækker med lys og 18 bænkerækker med plads til pynt (30 bænke i alt).

Dødsfald og begravelse eller bisættelse: Sognepræsten står til rådighed med hjælp og samtale ved ethvert dødsfald i sognet. Salmer og andre praktiske spørgsmål i forbindelse med højtideligheden i kirken aftales med præsten. Før eller efter samtalen med præsten træffes aftale med graveren angående gravsted etc.

Konfirmation: Konfirmation finder sædvanligvis sted hvert år på Bededag.