Fødsel

Fødselsanmeldelse

En fødsel skal registreres senest 14 dage efter, at den har fundet sted. På den måde bliver dit barn registeret i cpr-registret og barnet får sit cpr-nummer. Hvis der har været en jordemoder tilstede ved fødslen, er det jordemoderen, der anmelder fødslen.

Som forældre skal I kun anmelde fødslen selv hvis: 

    • der ikke har været en jordemoder tilstede ved fødslen
    • du bor i Sønderjylland og føder udenfor hospitalet
    • du føder i udlandet og har dansk folkeregisteradresse

Reglerne om fødselsanmeldelse gælder uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Hvis du føder uden jordemoder

Føder du uden, at en jordemoder har medvirket, skal du anmelde fødslen selv ved at udfylde blanketten ”fødselsanmeldelse”, som du finder på borger.dk.

Blanketten skal printes ud og afleveres i det sogn, hvor moderen bor. 

Har moderen ikke dansk folkeregisteradresse skal blanketten afleveres i det sogn, hvor barnet er født.

Hvis du føder i udlandet og har dansk folkeregisteradresse

Fødsel og navngivning i udlandet registreres af folkeregistret, når forældrene indrejser med barnet.

Du kan finde dit sogn på sogn.dk.

Tekst fra Kirkeministeriet.dk