Navngivning

Navngivning

Et barn skal navngives, før det er et halvt år. Det kan I gøre ved dåb ved at kontakte præsten eller på borger.dk.

Du kan ansøge om navngivning med NemID/MitID. Ansøgningen behandles i sognet, hvor barnet bor. 

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis én af barnets forældre er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis de er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest, fødsels- og dåbsattest, udenlandsk fødselsattest/birth certificate eller lignende på den eller de forældre.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Tekst fra Borger.dk.