Menighedsrådet

Menighedsrådsmøder finder sted i Sognegården
Sportvænget 5
9230 Svenstrup

Klik for at sende sikkerpost til menighedsrådet

 


Henrik Lundgård Nielsen
Formand, Sekretær
Mobil: 51 80 33 75
Mail: hlundgaardnielsen@gmail.com


Arni Grétarsson
Valgt kasserer, Formand for kirke-, kirkegård- og præsteboligsudvalg. 
Mobil: 40 15 68 66
Mail: fri2@outlook.dk


Tage Kvist
Kirkeværge
Mobil: 20 57 05 20
Mail: info@tagekvist.dk


Kjeld Raffn Jensen
Kontaktperson
Mobil: 23 30 38 97
Mail: raffn@mail.dk

   Næste menighedsrådsmøde